กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

ประเภทของการบริการ

  • ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)
  • ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์
  • ห้องผ่าตัดเล็ก ศัลยกรรมกระดูก
  • หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และ spinal unit
  • คลินิกพิเศษกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)
  • Special medical clinic (SMC)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

AI Website Generator