กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)

 • ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง 
 • เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูก กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ และเส้นประสาท ทั้งผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดลำปาง และรับผู้ป่วยส่งต่อจากจังหวัด แพร่ น่าน
Mobirise
Mobirise

 ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์

 • ชั้น 2 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี 
 • ให้บริการผ่าตัดในเวลาราชการจำนวน 4 ห้อง สามารถผ่าตัดกระดูกและข้อที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ข้อเทียม ผ่าตัดส่องกล้อง กระดูกสันหลัง จุลศัลยกรรมและเนื้องอกกระดูก
 • ให้บริการผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ห้องผ่าตัดเล็ก ศัลยกรรมกระดูก

 • ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง
 • ทุกวันจันทร์ 13.30 – 16.00 น.
 • ให้บริการผ่าตัดโรคที่พบบ่อย และสามารถผ่าตัดโดยใช้ยาชาเฉพาะที่เช่น นิ้วล๊อค และพังผืดรัดเส้นประสาทที่ข้อมือ

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก และ spinal unit

 • อาคารครูบาเกษม เขมโก ประกอบด้วยหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก 1 ศัลยกรรมกระดูก 2 และศัลยกรรมกระดูก 3
 • หอผู้ป่วยบริการเตียงสามัญ 64 เตียง spinal unit 8 เตียง และห้องพิเศษจำนวน 15 ห้อง
Mobirise

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

Drag & Drop Website Builder