กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 


ที่อยู่ขององค์กร
Address


กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 - 237400 ต่อ 8264  อีเมล : [email protected]


Department of Orthopaedic surgery, Lampang Hospital,280 Phaholyothin road, Muang, Lampang 52000

Phone : 054 - 237400 ext.8264   E-mail : [email protected]

Ortho Lampang

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

AI Website Generator