กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

ภาพกิจกรรม

Mobirise
Mobirise
Mobirise

งานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2566

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์ชลทาน เอี่ยมสำอางค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ The Combined Meeting of TOSSM & ASSA & KSES 2023 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

Mobirise

งาน Alumni Ortho Lampang เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ร้านอาหาร บ้านป้าบุญ สาขา 2 จ.พัทยา

โครงการเสริมสร้างกระดูก แข็งแรงทั่วไทย สัญจรครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง และสวนสาธารณะหนองกระทิง

นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลังปริญญา เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ THKS X APOKA 2023 The Combined Meeting of 25th Annual Meeting of Thai Hip & Knee Society (THKS) and Asia Pacific Organization of Knee Arthroplasty (APOKA) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จ.ประจวบคิริขันธ์

Mobirise
Mobirise
Mobirise

งานเลี้ยง New year party 2023 Ortho Lampang

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์สายันต์ สุเมธวานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 28th Operative Spine Course 2024 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดร จ.อุดร

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์ชลทาน เอี่ยมสำอางค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 RCOST Regional Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ NIMMAN CONVENTION CENTRE จ.เชียงใหม่

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์นพดล วังจิระพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 RCOST Regional Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ NIMMAN CONVENTION CENTRE จ.เชียงใหม่

Mobirise

นายแพทย์สายันต์ สุเมธวานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 RCOST Regional Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ NIMMAN CONVENTION CENTRE จ.เชียงใหม่

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลังปริญญา เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ RCOST Regional Meeting 2024 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ NIMMAN CONVENTION CENTRE จ.เชียงใหม่

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์ภาสวัต ลลิตวงศส นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 Thai Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2024 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

Mobirise

นายแพทย์ชลทาน เอี่ยมสำอางค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
 Sports Medicine Intensive Day 2024 (SMID 2024) ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567 ณ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2C ชั้น 2 อาคารพรีคลีนิค สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

AI Website Generator