กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 
โรงพยาบาลลำปาง 

ภาพกิจกรรม

Mobirise
Mobirise
Mobirise

งานเลี้ยง New year party 2023 Ortho Lampang

Mobirise

อาจารย์ศิริพงษ์ ต๊ะวัง นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ
CMU-Orthopaedic Annual Meeting 2022 ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลังปริญญา เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ The 24th Annual Meeting of Thai Hip & Knee Society (THKS) and Thai ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชอราตันหัวหิน จ.ประจวบคิริขันธ์

Mobirise

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 2 ที่สำเร็จการฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมพิช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565

Mobirise

งาน Alumni Ortho Lampang เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ Surf & Turf Beach Club & Restaurant จ.ชลบุรี

Mobirise
Mobirise

นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาบุคลากรการแพทย์หลังปริญญา เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST ครั้งที่ 44) ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมPEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

Mobirise

นายแพทย์นรัตว์ ประสพโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST ครั้งที่ 44) ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมPEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

Mobirise
Mobirise

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 นายแพทย์มารวย จูตะวิริยะสกุล และ นายแพทย์อรุษฆ์ นะลำเลียง นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลับแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST ครั้งที่ 44) ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมPEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

Mobirise
Mobirise

อาจาร์ยชลทาน เอี่ยมสำอางค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลังพัสดุ เป็นวิทยากรงานประชุม The Combined Meeting of TOSSM & APKASS 2022 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง

เลขที่ 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
Department of Orthopaedic Surgery, Lampang Hospital, 280 Phaholyothin Road, Mueng, Lampang 52000

HTML Website Creator