สวนดอกวาไรตี้

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:52

สวนดอกวาไรตี้

สวนดอกวาไรตี้ มีเรื่องใหม่ๆ ออกใหม่ทุกสัปดาห์ รวมทั้งเรื่องอื่นอีกมากมาย เชิญอ่านและแชร์ต่อ เราเปิดรับเรื่องราวจากคนสวนดอกทุกคน ไม่ว่าภาควิชาฯ หน่วยงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ศูนย์ความเป็นเลิศ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าทุกท่าน ขอบคุณครับ

สวนดอก variety สัปดาห์นี้เชิญติดตามได้ครับ

https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3851/

https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3772/

https://w2.med.cmu.ac.th/…/beautiful/literature-poetry/3840/

https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/food/3826/

https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/other/3844/