บทความทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลลำปางสะอาดปราศจากโฟม ผู้ดูแลระบบ 26 มกราคม 2562 | 11:00:02
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 16 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2562 | 09:54:41
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 02 มกราคม 2562 | 15:51:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พพล. รอบ 1 ผู้ดูแลระบบ 25 ธันวาคม 2561 | 15:53:03
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯ 22 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ 22 พฤศจิกายน 2561 | 09:32:21
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2562 (รอบที่ 1) ผู้ดูแลระบบ 19 ตุลาคม 2561 | 15:47:32
ปฏิทินการดำเนินงาน พพล. ปี 2562 ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2561 | 15:57:00
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ผู้ดูแลระบบ 30 มีนาคม 2561 | 09:44:57
โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ 09 พฤศจิกายน 2560 | 09:02:29
เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง ปี 2561 จำนวน 15 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 10 ตุลาคม 2560 | 08:29:05