การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14:16:24

???? วิดีโอย้อนหลัง การบรรยาย เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก” ????????

????????‍⚕️ โดยวิทยากร พญ.มัลลิกา รัตนวิจิตร กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลลำปาง

????????‍⚕️ ให้กับแพทย์ใช้ทุน แพทย์พี่เลี้ยง และบุคลากรการแพทย์ผู้สนใจ

????️ วันศุกร์ที่ 20 ต.ค 2566 เวลา 12.00-14.00 น.

???? ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง สามารถดูย้อนหลังได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1LorFhKM5e3ehK-OqiYYU1QreUyTkaM-f?usp=sharing