ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ / ห้อง
ห้องประชุมสโลป ชั้น 3
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Study Room 1
Study Room 2
Study Room 3
02 มี.ค. 2567
03 มี.ค. 2567
04 มี.ค. 2567
05 มี.ค. 2567
06 มี.ค. 2567