ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2566

วันที่ / ห้อง
ห้องประชุมสโลป ชั้น 3
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Study Room 1
Study Room 2
Study Room 3
22 ก.ย. 2566
23 ก.ย. 2566
24 ก.ย. 2566
25 ก.ย. 2566
26 ก.ย. 2566