นักศึกษาแพทย์ ฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลลำปาง


ระเบียบการแต่งกาย และทรงผมของนักศึกษาแพทย์ฯ
Flowchart ความเสี่ยง COVID สำหรับ นศพ.ลำปาง
ขั้นตอนการดูแลนักศึกษาแพทย์เจ็บป่วย
แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุ
แผนผังหอพักนักศึกษาแพทย์ฯ

หอพักนักศึกษาแพทย์ฯ

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo