ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:02:31

ประมวลภาพกิจกรรมที่น่าภาคภูมิใจของนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง
ซึ่งแสดงถึงการระลึกพระคุณครูกับกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลำปาง