รพ.ลำปางจัดกิจกรรมอบรม Universal precaution ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53:29

ประมวลภาพศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปางจัดกิจกรรมอบรม Universal precaution ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

โดยทีมจากกลุ่มงาน IC รพ.ลำปาง ในวันที่ 22 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม