ประมวลภาพกิจกรรม Welcome to MEC LPH และพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:51:56

ประมวลภาพกิจกรรม Welcome to MEC LPH และพิธีรับเสื้อกาวน์
สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ปีการศึกษา 2563

และพิธีมอบรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นปี 63 ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง ในวันที่ 15 ก.ค. 63