กิจกรรมค่ายเสริมอัตลักษณ์ Cpird DNA โดยศาสตร์นพลักษณ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:49:20

ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางจัดกิจกรรมค่ายเสริมอัตลักษณ์ Cpird DNA
โดยศาสตร์นพลักษณ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จ.เชียงใหม่ 1-2 ก.พ. 63