ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 12 มกราคม 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 เวลา 10:38:55

โครงการค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนแสลมวิทยา ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง