ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 17 โรงพยาบาลำปาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 เวลา 09:48:50

ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 17 โรงพยาบาลำปาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563