Knowledge sharing (Medical Education) โดย พญ.เกศกนก คำเรืองศรี ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:06:55

พญ.เกศกนก  คำเรืองศรี เป็นตัวแทนในการสรุปสาระสำคัญจากการไปประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ (AMEE) ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562

เรื่อง AMEE 2019 SUMMARY ให้อาจารย์ในที่ประชุมองค์กรแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562