ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ร่วมกับองค์กรแพทย์ รพ.ลำปาง ร่วมมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 26 กันยายน 2562 เวลา 10:56:17

ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ร่วมกับองค์กรแพทย์ รพ.ลำปาง ร่วมมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้ได้รับรางวัล อาจารย์แพทย์ต้นแบบ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2562 ในการประชุมองค์กรแพทย์ ประจำเดือน วันที่ 25 กันยายน 2562

พร้อมกันนี้ ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร ได้กล่าวเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการเป็น “ครูแพทย์ที่ดี” ให้แก่อาจารย์แพทย์ที่เข้าประชุม