ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:51:47

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ และทีมนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่มีจุดประสงค์เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562