ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:47:59

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ฯ และทีมนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ที่มีจุดประสงค์เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559