ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10:03:50

ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ 15 ส.ค. 62