ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 12:43:36

ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ที่มา : https://www.facebook.com/photos/album/download/file/?album_id=1268986216445018¬if_t=photo_album_download¬if_id=1484804554331583