ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 01 มกราคม 2566 เวลา 11:53:25

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ
- เวลา 13.300 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง