รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในงานนักวิชาการศึกษา

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:38:26

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง

- มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 

สมัครด้วยตนเองที่
- สำนักงานศูนย์แพทย์ฯ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์แพทย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้