โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 8 อัตรา

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:41:13

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2566 รอบที่ 1
จำนวน 8 อัตรา

- สาขาอายุรศาสตร์ 3 ตำแหน่ง
- สาขากุมารเวชศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
- สาขาศัลยกรรม 1 ตำแหน่ง
- สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง
- สาขาสูติ-นรีเวชวิทยา 1 ตำแหน่ง

ทุกสาขาสามารถสอบบอร์ดได้

- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 26 ตุลาคม 2565
ทาง www.cpird.in.th : เมนูข่าวรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง

- สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลลำปาง

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา (คุณจอมขวัญ) โทร. 054-237400 ต่อ 4309 
ในวันและเวลาราชการ