รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:52:43

รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง

รับสม้คร - วันที่ 1 - 17 มีนาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ - วันที่ 20 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลลำปาง
- คุณรัตติกาล  ตาเปี้ย
- โทรศัพท์ 054-2537400 ต่อ 2102  หรือ  085-7061240