ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2565

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 14:21:05

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565 

จำนวน 6 อัตรา

รอบที่ 1 รับสมัคร วันที่ 5 - 22 ตุลาคม 2564

สมัครทาง www.cpird.in.th >เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง