ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 27 กันยายน 2564 เวลา 14:39:35

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
- แจ้งกำหนดการสอบ สถานที่สอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2564