ประชุมเชิงปฏิบัติการ Refresh Course สำหรับแพทย์หลังปริญญา และบุคลากรทางการแพทย์ในหัวข้อวิชาการทางสูติ-นรีเวชวิทยา

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:15:19

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง
ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Refresh Course สำหรับแพทย์หลังปริญญา และบุคลากรทางการแพทย์ในหัวข้อวิชาการทางสูติ-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์แพทย์ฯ และทาง Online ผ่าน ZOOM ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าประชุมดังนี้
 
1. การเข้าร่วมประชุมทาง Online
ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จากลิงค์
https://zoom.us/j/4458892570
หรือ Meeting ID: 445 889 2570
* ห้องประชุมออนไลน์ท่านสามารถเข้าก่อนเข้าร่วมก่อนเวลาได้ตั้งแต่ 8.00 น.
และเริ่มประชุมเวลา 08.30 น.*
   * โปรดระบุชื่อและนามสกุล(ภาษาไทย) ในการเข้าร่วมในช่อง Enter your name เพื่อยืนยันตัวตน
 
2. ลิงค์สำหรับเอกสารประกอบการบรรยาย
   https://drive.google.com/drive/folders/1QQBQqqduvcgOpImqWPjmKDgJD01rqAbO?usp=sharing  
 
หากท่านมีปัญหาในการเข้าร่วมในระหว่างการประชุมนี้สามารถติดต่อได้ที่
นส.จอมขวัญ ทินนา โทร. 095-6877758