ศูนย์แพทย์ฯ และกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresher Course ครั้งที่ 1

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 25 มกราคม 2564 เวลา 09:35:33

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำปาง
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresher Course ครั้งที่ 1

สำหรับแพทย์หลังปริญญา และบุคลากรทางการแพทย์
ในหัวข้อวิชาการทางสูติ-นรีเวชวิทยา 
วันศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 8.00 -16.00 น.

ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบ onsite ณ รพ.ลำปาง
และลงทะเบียนเข้าร่วมแบบ Online อบรมผ่านระบบ Zoom
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

https://forms.gle/z8p6DUNBgN4oe2kF7