โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2564 เวลา 14:18:31

โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา

- สาขากุมารเวชศาสตร์ 
- สาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th > เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง