โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 11:55:09

โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 5 สาขาหลัก

จำนวน 11 อัตรา

- อายุรศาสตร์

- ศัลยศาสตร์

- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

- กุมารเวชศาสตร์

- สูติ-นรีเวช

รอบที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสมัครติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่ www.cpird.in.th > เมนูข่าวการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง