ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิจัย Patient Care Research Phase I : Research Question

ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 เวลา 14:23:47

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทุกระดับเครือข่ายจังหวัดลำปางและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมวิจัย Patient Care Research Phase I : Research Question ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและขอให้เตรียมคำถามวิจัยมาอย่างน้อย 2 - 3 เรื่อง