บทความทั้งหมด

ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:46:04
โครงการค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล 59 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:42:23
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันมหิดล ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:28:12
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ (QA Sharing) ครั้งที่ 3 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:26:04
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการเรียนการสอน Extern ของศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 14:13:57
ประมวลภาพการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยภาคเหนือ (Better Research for Better Health) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 13:19:09
กิจกรรมเข้าค่ายโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:56:09
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:50:17
ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรมนักศึกษาแพทย์พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:43:36
กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษา ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2560 | 12:31:34