บทความทั้งหมด

พิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 16 สิงหาคม 2562 | 10:37:18
ประมวลภาพพิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 15 สิงหาคม 2562 | 10:03:50
ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Exploratory Course in Medical Education For “Rookie” Teacher วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 12 สิงหาคม 2562 | 10:41:19
ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 31 กรกฎาคม 2562 | 15:51:47
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 13 พฤษภาคม 2562 | 10:43:40
แพทย์หญิงวชิราภรณ์ เข้าร่วมเสวนาวิชาการแบบ Symposium เรื่อง Gender Identity Problems in child and adolescent ผู้ดูแลระบบ 28 กุมภาพันธ์ 2562 | 15:48:58
งานแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 16 ผู้ดูแลระบบ 19 มกราคม 2562 | 09:54:41
ศูนย์แพทย์ฯ ให้การต้อนรับ ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลพะเยา เข้ามาดูงานเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ Simulation ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 09 มกราคม 2562 | 10:49:47
ประมวลภาพบรรยากาศสนุกสนานสุดประทับใจระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาแพทย์ ผู้ดูแลระบบ 27 ธันวาคม 2561 | 10:53:10
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์แพทย์ฯ 22 พ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ 22 พฤศจิกายน 2561 | 09:32:21