บทความทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2563 ณ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันนี้ 24 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 | 09:57:28
ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 17 โรงพยาบาลำปาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 | 09:48:50
ทีมยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 14 ตุลาคม 2562 | 09:58:30
ศูนย์แพทย์ฯ โรงพยาบาลลำปาง ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยโรงพยาบาลลำปาง จัดโครงการอบรมวิจัยสำหรับอาจารย์แพทย์ ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 07 ตุลาคม 2562 | 13:10:16
ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง ร่วมกับองค์กรแพทย์ รพ.ลำปาง ร่วมมอบโล่รางวัล เพื่อแสดงความยินดีแก่ ผศ.พิเศษ นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร ผู้ดูแลระบบ 26 กันยายน 2562 | 10:56:17
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 25 กันยายน 2562 | 11:18:24
Knowledge sharing (Medical Education) โดย พญ.เกศกนก คำเรืองศรี ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 25 กันยายน 2562 | 09:06:55
การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาครั้งที่ 18 CPIRD 2019 วันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ จังหวัดตรัง ผู้ดูแลระบบ 20 กันยายน 2562 | 10:31:56
อาจารย์แพทย์ ศูนย์แพทย์ฯ ลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา ในที่ประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผู้ดูแลระบบ 29 สิงหาคม 2562 | 10:12:00
เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ ศรว.ขั้นตอน 3 ในงาน Sim Day ณ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 19 สิงหาคม 2562 | 10:34:55