บทความทั้งหมด

ขอเชิญแพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ประจำบ้าน เข้าร่วมโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่แพทย์พี่เลี้ยง แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 08 เมษายน 2564 | 09:23:10
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 | 10:02:31
รพ.ลำปางจัดกิจกรรมอบรม Universal precaution ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 | 09:53:29
ประมวลภาพกิจกรรม Welcome to MEC LPH และพิธีรับเสื้อกาวน์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบ 18 สิงหาคม 2563 | 09:51:56
ศูนย์แพทย์ฯ รพ.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ Instructional Material Design การออกแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์สำหรับอาจารแพทย์ ผู้ดูแลระบบ 18 พฤษภาคม 2563 | 16:03:07
กิจกรรม Simday ณ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 07 พฤษภาคม 2563 | 12:21:23
กิจกรรมค่ายเสริมอัตลักษณ์ Cpird DNA โดยศาสตร์นพลักษณ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้ดูแลระบบ 05 กุมภาพันธ์ 2563 | 08:49:20
การอบรมความรู้ Palliative เพื่อพัฒนางานวิจัย ปี 2563 ครั้งที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 31 มกราคม 2563 | 09:46:04
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 | 10:38:55
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 30 มกราคม 2563 | 10:38:39