บทความทั้งหมด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Refresh Course สำหรับแพทย์หลังปริญญา และบุคลากรทางการแพทย์ในหัวข้อวิชาการทางสูติ-นรีเวชวิทยา ผู้ดูแลระบบ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | 17:15:19
ศูนย์แพทย์ฯ และกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresher Course ครั้งที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 25 มกราคม 2564 | 09:35:33
โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2564 | 14:18:31
โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 “CALL-TO-ACTION” Common Medical Problems ผู้ดูแลระบบ 06 พฤศจิกายน 2563 | 14:07:10
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา กุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 27 ตุลาคม 2563 | 14:57:07
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา อายุรศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 27 ตุลาคม 2563 | 14:55:52
โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 ผู้ดูแลระบบ 08 ตุลาคม 2563 | 11:55:09
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 ผู้ดูแลระบบ 07 ตุลาคม 2563 | 15:22:28
ประกาศการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ดูแลระบบ 05 ตุลาคม 2563 | 16:08:41
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย ผู้ดูแลระบบ 01 ตุลาคม 2563 | 13:57:21