บทความทั้งหมด

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 27 กันยายน 2564 | 14:39:35
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 20 กันยายน 2564 | 08:55:34
English Advisor Job in Lampang Hospital. ผู้ดูแลระบบ 16 กันยายน 2564 | 10:27:49
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานผู้ช่วยนักวิจัยและสถิติ ปฏิบัติงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 22 เมษายน 2564 | 18:02:17
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Refresh Course สำหรับแพทย์หลังปริญญา และบุคลากรทางการแพทย์ในหัวข้อวิชาการทางสูติ-นรีเวชวิทยา ผู้ดูแลระบบ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | 17:15:19
ศูนย์แพทย์ฯ และกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresher Course ครั้งที่ 1 ผู้ดูแลระบบ 25 มกราคม 2564 | 09:35:33
โรงพยาบาลลำปางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) ผู้ดูแลระบบ 14 มกราคม 2564 | 14:18:31
โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 “CALL-TO-ACTION” Common Medical Problems ผู้ดูแลระบบ 06 พฤศจิกายน 2563 | 14:07:10
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา กุมารเวชศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 27 ตุลาคม 2563 | 14:57:07
เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงสาขา อายุรศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 27 ตุลาคม 2563 | 14:55:52