บทความทั้งหมด

โรงพยาบาลลำปาง เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 8 อัตรา ผู้ดูแลระบบ 03 ตุลาคม 2565 | 11:41:13
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 | 14:52:43
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 04 กุมภาพันธ์ 2565 | 14:50:05
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 11 ตุลาคม 2564 | 17:02:35
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2564 | 16:36:48
ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2565 ผู้ดูแลระบบ 04 ตุลาคม 2564 | 14:21:05
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ดูแลระบบ 27 กันยายน 2564 | 14:39:35
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 20 กันยายน 2564 | 08:55:34
English Advisor Job in Lampang Hospital. ผู้ดูแลระบบ 16 กันยายน 2564 | 10:27:49
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานผู้ช่วยนักวิจัยและสถิติ ปฏิบัติงาน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ผู้ดูแลระบบ 22 เมษายน 2564 | 18:02:17