บทความทั้งหมด

การดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก ผู้ดูแลระบบ 25 ตุลาคม 2566 | 14:16:24
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรม 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 02 มีนาคม 2566 | 22:24:52
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ 5 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 02 มีนาคม 2566 | 22:19:41
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา 2 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 01 มีนาคม 2566 | 16:22:31
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 01 มีนาคม 2566 | 16:19:03
รับสมัครแพทย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ 01 มีนาคม 2566 | 16:05:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 06 มกราคม 2566 | 09:37:03
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 01 มกราคม 2566 | 11:53:25
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในงานนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลระบบ 19 ธันวาคม 2565 | 16:38:26
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ลำปาง เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยง เด็ก ประจำปี 2565 ผู้ดูแลระบบ 05 ตุลาคม 2565 | 13:18:14