ผลงานนำเสนอต่างประเทศ ปี 2564

ลำดับ
เรื่อง
ผู้นำเสนอ
กลุ่มงาน
ประเภทวิชาการ
ประเภทการนำเสนอ
วัน/เดือน/ปี
ประเทศ
การประชุม
1 Growth in the mindset of medical students toward patients with psychiatric disorders through experiential learning and a reflection process Wachiraporn Arunothong จิตเวช Medical Education ePoster - On Demand 27 - 30 สิงหาคม 2564 United Kingdom AMEE 2021