รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นปี 2562

User Image

นพ.ธนวัฒน์ วงศ์ชัยอุดมโชค