รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นปี 2561

User Image

นพ.สุพจน์ กิตติวรกุลิ