รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ดีเด่นปี 2559

User Image

นพ.ชรินทร์ ดีปินดา