รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจปี 2560

User Image

พญ.พรภินันท์ ศิววัฒนโรจน์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

User Image

นพ.รวี อัศวกิติพงษ์

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

User Image

พญ.มนัสจิตต์ บุณยทรรพ

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

User Image

นพ.บรรณ วิทยชำนาญกุล

กลุ่มงานศัลยกรรม