รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจปี 2559

User Image

นพ.พีระพงษ์ โอภาสเสถียร

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

User Image

พญ.ดารินทร์ี อโรร่า

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

User Image

นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

User Image

พญ.สาริศา ทินอยู่

กลุ่มงานรังสีวิทยา