แพทย์ดีเด่น ปี 2560

User Image

นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาติ

VDO