ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ / ห้อง
ห้องประชุมสโลป ชั้น 3
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Study Room 1
Study Room 2
Study Room 3
02 ก.พ. 2566
03 ก.พ. 2566
04 ก.พ. 2566
05 ก.พ. 2566
06 ก.พ. 2566