ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ / ห้อง
ห้องประชุมสโลป ชั้น 3
Meeting Room 1
Meeting Room 2
Study Room 1
Study Room 2
Study Room 3
25 ก.ย. 2565
26 ก.ย. 2565
27 ก.ย. 2565
28 ก.ย. 2565
29 ก.ย. 2565