ตารางการใช้ห้องเรียน อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ลำปาง
ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ / ห้อง
Clinical skill lap 1
Clinical skill lap 2
Clinical skill lap 3
Clinical skill lap 4
ห้องหุ่นเสมือนจริง
ห้องประชุมเล็ก
ห้องเรียน 301
ห้องเรียน 302
ห้องคอมฯ
09 มี.ค. 2564
08.00-16.30 วรพงศ์
ประชุม Tele-Conference ผอ.ศูนย์แพทย์ฯ กับสบพช.
11.30-14.30 จอมขวัญ
ประชุม คกก.องค์กรแพทย์
08.00-10.00 อ.ไชยพศ
Topic : Leukocoria
12.00-16.00 ศุภลักษณ์
ประชุมทีมดูแลนศพ.
10 มี.ค. 2564
15.00-16.00 อ.พญ.ศศิธร
lecture จิตเวช ปี5
13.00-15.00 อ.นัฐพงศ์
SIM ปี 6 MED
13.00-16.00 อ.ศณิษา
seminar OCC.Med
11.30-14.00 จอมขวัญ
พี่สอนน้อง Tutorial Hour แพทย์เพิ่มพูนทักษะ
14.00-16.00 วรพงศ์
Zoom Design Thinking
08.00-10.00 อ.ชิดกานต์
Topic :Tearing ปี5จักษุ
13.00-16.00 สูติ ปี 5
Lecture
11 มี.ค. 2564
13.00-14.00 อ.ณัฐชัย
Lecture PALS
14.00-16.00 อ.ณัฐชัย
ปฏิบัติฝึกหัตถการ PALS
09.00-12.00 อ.สกล
สอบ sim/advice Extern ER
13.00-15.00 ER ปี6
สอบลงกอง
11.30-14.30 จอมขวัญ
Tutorial Hourแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
08.30-15.00 อ.ศณิษา
สอบ commed Fammed ปี6
08.00-10.00 อ.สังกาศ
Topic : Red eye (Infectious Keratitis)ปี5จักษุ
12 มี.ค. 2564
13.00-15.00 สูติ ปี 5
สอบลงกอง
09.00-15.00 สูติ ปี 5
สอบลงกอง
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย
13.00-16.00 อ.ณัฐชัย Simulation ปี 6
08.00-10.00 อ.พงษ์ศักดิ์
Lecture: Medicalophthalmology II
08.30-16.00 อ.ศณิษา
สอบcommedfammed ปี6
09.00-12.00 อ.นพดล
สอบลงกอง
13.00-16.00 ศุภลักษณ์
สอบลงกองศัลย์ ปี 6
13 มี.ค. 2564