ทะเบียนหุ่นจำลอง ทะเบียนหุ่นจำลองสำหรับการเรียนการสอน

ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ การใช้งาน สภาพหุ่น
1
2565 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
2
2565 Upright IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
3
2565 บีเจซี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
4
2565 โฟร์ดี IT & Sim ห้อง Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
5
6910-004-0019/1/45 2545 - จักษุวิทยา สำนักงานกลุ่มงานจักษุ 0 ชำรุด
6
6910-004-0025/1/46 2546 - จักษุวิทยา สำนักงานกลุ่มงานจักษุ 0 พร้อมใช้
7
6910-004-0046/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
8
6910-004-0047/0001/57 2557 1 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 1 พร้อมใช้
9
6910-004-0049/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
10
6910-004-0056/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
11
6910-004-0051/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
12
ศัลยกรรม 0 พร้อมใช้
13
ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
14
6910-004-0057/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
15
6910-004-0053/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
16
6910-004-0053/0002/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
17
6910-004-0054/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
18
6910-004-0009/0005/52 2552 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab2 15 พร้อมใช้
19
- - - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill 0 พร้อมใช้
20
6910-004-0020/0002/57 2557 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
21
6910-004-0034/0001/53 2553 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 12 พร้อมใช้
22
6910-004-0015/0004/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 42 พร้อมใช้
23
6910-004-0015/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 20 พร้อมใช้
24
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 414 ยืม
25
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 48 ยืม
26
- Gaumard scientific ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 13 ยืม
27
6910-004-0003/0005/51 2551 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 38 ยืม
28
6910-004-003/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 16 พร้อมใช้
29
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
30
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 ยืม
31
6910-004-0009/0004/51 2551 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 ยืม
32
6910-004-0009/0006/54 และ 6910-004-0019/1/45 ไม่มีเลขในศูนย์แพทย์ 2545 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
33
6910-004-0034/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
34
6910-004-0039/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
35
6910-004-0039/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
36
6910-004-0042/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 18 พร้อมใช้
37
6910-004-0042/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 14 ยืม
38
6910-004-0020/0001/45 2545 โครงการพัฒนาหุ่นการ... ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
39
6910-004-0006/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
40
6910-004-0041/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 ยืม
41
6910-004-0041/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 ชำรุด
42
6910-004-0043/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 26 ยืม
43
6910-004-0043/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 พร้อมใช้
44
6910-004-0040/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
45
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
46
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
47
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
48
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
49
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
50
- อวัยเพศหญิงหุ่นสีขาว - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ยืม
51
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
52
6910-004-0010/0001/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 54 ยืม
53
6910-004-0011/0001/43 2543 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 28 ยืม
54
6910-004-0017/1/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
55
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 พร้อมใช้
56
6910-004-0032/0001/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
57
6910-004-0032/0002/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
58
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 15 ยืม
59
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 ยืม
60
6910-004-0032/0001/52 2552 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 ยืม
61
6910-004-0022/0002/54 2554 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
62
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
63
6910-004-0016/0006/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 29 ยืม
64
6910-004-0016/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 23 พร้อมใช้
65
6910-004-0016/0010/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 14 พร้อมใช้
66
6910-004-0016/0011/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 พร้อมใช้
67
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 38 ยืม
68
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
69
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
70
6910-004-0023/0001/46 2546 1 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 ชำรุด
71
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 27 ยืม
72
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
73
6910-004-0025/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 17 ยืม
74
6910-004-0023/0002/58 2558 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
75
6910-004-0073/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 29 ยืม
76
6910-004-0069/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
77
6910-004-0072/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
78
6910-004-0075/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 พร้อมใช้
79
6910-004-0045/0002/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
80
6910-004-0070/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 ยืม
81
6910-004-0074/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
82
6910-004-0022/0003/60 2559 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 25 ยืม
83
6910-004-0071/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
84
6910-004-0076/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
85
6910-004-0064/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม. ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
86
6910-004-0064/0002/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
87
6910-004-0041/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 31 พร้อมใช้
88
6910-004-0041/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 25 พร้อมใช้
89
6910-004-0012/0009/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 19 พร้อมใช้
90
6910-004-0012/0010/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 พร้อมใช้
91
6910-004-0043/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 พร้อมใช้
92
6910-004-0043/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
93
6910-004-0043/0005/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
94
6910-004-0043/0006/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 พร้อมใช้
95
6910-004-0073/0002/61 2561 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 9 พร้อมใช้
96
6910-004-0016/0005/47 2547 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
97
6910-004-0029/0002/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 46 พร้อมใช้
98
6910-004-0029/0003/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 35 พร้อมใช้
99
6910-004-0078/0001/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 38 พร้อมใช้
100
6910-004-0078/0002/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 14 พร้อมใช้
101
6910-004-0003/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 43 พร้อมใช้
102
6910-004-0003/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 25 พร้อมใช้
103
6910-004-0015/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 9 พร้อมใช้
104
6910-004-0015/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 พร้อมใช้
105
6910-004-0012/0011/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 19 พร้อมใช้
106
6910-004-0012/0012/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
107
6910-004-0063/0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
108
6910-004-0062-0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
109
6910-004-0035/0001/54 2554 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
110
6910-004-0079/1/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill 33 พร้อมใช้
111
6910-004-0019/3/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 27 พร้อมใช้
112
6910-004-0080/1/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
113
6910-004-0074/2/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 พร้อมใช้
114
6910-004-0009/0011/62 2562 Upright ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 28 พร้อมใช้
115
6910-004-0082/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
116
6910-004-0083/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 10 พร้อมใช้
117
6910-004-0084/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 10 พร้อมใช้
118
6910-004-0085/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
119
6910-004-0081/0001/63 2563 - ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
120
6910-004-0086/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
121
6910-004-0087/0001/63 2563 โฟร์ดี ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 30 พร้อมใช้
122
7440-016-0025/0001/63 2563 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 10 พร้อมใช้
123
2564 IDS ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 33 พร้อมใช้
124
6910-004-0016/0001/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
125
6910-004-0016/0005/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
126
6910-004-0016/0008/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
127
6910-004-0016/0009/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 0 พร้อมใช้
128
ศูนย์แพทย์ ห้อง clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
129
6515-027-3012/0013/62 2562 ศูนย์แพทย์ ห้อง Simulation 0 พร้อมใช้
130
- + - ศูนย์แพทย์ ห้อง Clinical skill lab 0 พร้อมใช้
131
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
132
7440-016-0025/0001/63 2563 ๊Upright ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 25 พร้อมใช้
133
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
134
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 24 พร้อมใช้
135
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
136
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
137
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 1 พร้อมใช้
138
6910-004-0029/0004/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
139
6910-004-0037/0005/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 70 พร้อมใช้
140
6910-004-0088/0001/64 2564 บริษัทบีเจซี ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
141
6910-004-0019/0004/64 2564 ๊Upright ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
142
6910-004-0010/0002/64 2564 บริษัท FD ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 24 พร้อมใช้
143
6910-004-0011/0002/64 2564 บริษัท FD ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 28 พร้อมใช้
144
6910-004-0088/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 21 พร้อมใช้
145
6910-004-0086/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 3 พร้อมใช้
146
6910-004-0046/0002/64 2564 บริษัทบริลเลี่ยน ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 15 พร้อมใช้
147
2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
148
2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 6 พร้อมใช้
149
2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
150
- 2562 บ้านสุขกาย ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 2 พร้อมใช้
151
- 2564 บริษัทไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ฯ Clinical skill lab1 4 พร้อมใช้
152
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
153
6910-004-0026/0001/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
154
6910-004-0026/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
155
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
156
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
157
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
158
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
159
6910-004-0019/1/45 2545 - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
160
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
161
6910-004-0031/0001/49 2549 โฟร์ดี อี.เอ็ม สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
162
6910-004-0013/1/43 2545 - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องถ่ายเอกสารศูนย์แพทย์ฯ 17 ชำรุด
163
6910-004-0068/001/59 2559 Cammacc human Skeleton, life ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 พร้อมใช้
164
- - - ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 ชำรุด
165
6910-004-0008/0002/49 2549 อายุรกรรม สำนักงานกลุ่มงานอายุรกรรม 0 ชำรุด
166
6910-004-0037/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
167
6910-004-0037/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 5 ยืม
168
6910-004-0037/0004/54(1) 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
169
6910-004-0036/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
170
6910-004-0035/0002/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
171
6910-004-0035/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
172
6910-004-0036/0004/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
173
6910-004-0009/0007/58 2558 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 16 ยืม
174
6910-004-0064/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 5 ยืม
175
6910-004-0065/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
176
6910-004-0066/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
177
6910-004-0067/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 4 ยืม
178
6910-004-0038/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 6 ยืม
179
6910-004-0077/0001/60 2560 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 13 ยืม
180
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
181
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
182
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
183
1 1 1 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 1 พร้อมใช้
184
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
185
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
186
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
187
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
188
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
189
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
190
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
191
6910-004-0019/1/44 2544 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ สภาพหุ่น