ทะเบียนหุ่นจำลอง ทะเบียนหุ่นจำลองสำหรับการเรียนการสอน

ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ การใช้งาน สภาพหุ่น
1
- 2559 บริจาค กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 พร้อมใช้
2
- - - กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 ชำรุด
3
- - - กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 ชำรุด
4
6910-004-0002/2/39 2539 - กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 ชำรุด
5
- - - กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 ชำรุด
6
- - - กุมารเวชกรรม NICU ชั้น 2 ตึกสิทธิเกษม 0 ชำรุด
7
6910-004-0019/1/45 2545 - จักษุวิทยา สำนักงานกลุ่มงานจักษุ 0 ชำรุด
8
6910-004-0025/1/46 2546 - จักษุวิทยา สำนักงานกลุ่มงานจักษุ 0 พร้อมใช้
9
6910-004-0009/0005/52 2552 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
10
6910-004-0009/0005/54 2554 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
11
6910-004-0009/0006/54 2554 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
12
6910-004-0009/0009/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
13
6910-004-0009/0010/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
14
- - - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
15
- - บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
16
6910-004-0020/0002/57 2557 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 พร้อมใช้
17
6910-004-0034/0001/53 2553 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
18
6910-004-002/0008/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
19
6910-004-0015/1/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
20
6910-004-0015/0004/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
21
6910-004-0015/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 4 ยืม
22
6910-004-0012/0004/51 2551 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 ชำรุด
23
6910-004-0012/0005/54 2554 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 ชำรุด
24
6910-004-0044/0001/54 2554 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 ชำรุด
25
6910-004-0015/2/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 ชำรุด
26
6910-004-0009/0002/47 2547 - วิสัญญีวิทยา ห้องพักแพทย์ 0 ชำรุด
27
6910-004-0046/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
28
6910-004-0047/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
29
6910-004-0049/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
30
6910-004-0056/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
31
6910-004-0051/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
32
ศัลยกรรม 0 พร้อมใช้
33
ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
34
6910-004-0057/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
35
6910-004-0053/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
36
6910-004-0053/0002/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
37
6910-004-0054/0001/57 2557 ศัลยกรรม ศัลยกรรมประสาทและสมอง ตึกอุบัติเหตุ 0 พร้อมใช้
38
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 92 ยืม
39
6910-012-0002/0001/59 2559 ไพร์ม เมดิคอล ศูนย์แพทย์ Simulation room 22 ยืม
40
- Gaumard scientific ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 13 ยืม
41
6910-004-0003/0005/51 2551 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 ยืม
42
6910-004-003/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
43
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
44
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 ยืม
45
6910-004-0009/0004/51 2551 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 ยืม
46
6910-004-0019/1/45 ไม่มีเลขในศูนย์แพทย์ 2545 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 ยืม
47
6910-004-0034/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
48
6910-004-0039/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
49
6910-004-0039/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
50
6910-004-0042/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
51
6910-004-0042/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
52
6910-004-0020/0001/45 2545 โครงการพัฒนาหุ่นการ... ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
53
6910-004-0006/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
54
6910-004-0041/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 ยืม
55
6910-004-0041/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 ชำรุด
56
6910-004-0043/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 13 ยืม
57
6910-004-0043/0002/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
58
6910-004-0040/0001/54 2554 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
59
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
60
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
61
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
62
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
63
- 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
64
- อวัยเพศหญิงหุ่นสีขาว - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ยืม
65
- - - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
66
6910-004-0010/0001/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 24 ยืม
67
6910-004-0011/0001/43 2543 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
68
6910-004-0017/1/43 2543 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 16 ยืม
69
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 2 พร้อมใช้
70
6910-004-0032/0001/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
71
6910-004-0032/0002/52 2552 Kema Jo ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
72
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 10 ยืม
73
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 9 ยืม
74
6910-004-0032/0001/52 2552 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ยืม
75
6910-004-0022/0002/54 2554 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 ยืม
76
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
77
6910-004-0016/0006/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
78
6910-004-0016/0004/47 2547 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
79
6910-004-0016/0010/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
80
6910-004-0016/0011/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
81
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 21 ยืม
82
- - โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
83
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
84
- - ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
85
- - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ชำรุด
86
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 12 ยืม
87
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
88
6910-004-0025/0001/47 2547 Limbs & Things ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
89
6910-004-0025/0002/47 2547 Limbs & Things ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 ยืม
90
6910-004-0025/0003/47 2547 Limbs & Things ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 ยืม
91
6910-004-0025/0004/47 2547 Limbs & Things ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
92
6910-004-0025/0005/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 7 ยืม
93
6910-004-0023/0002/58 2558 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 5 ยืม
94
6910-004-0073/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 9 ยืม
95
6910-004-0069/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
96
6910-004-0072/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
97
6910-004-0075/0001/60 2560 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
98
6910-004-0045/0002/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
99
6910-004-0070/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 ยืม
100
6910-004-0074/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 15 ยืม
101
6910-004-0022/0003/60 2559 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 15 ยืม
102
6910-004-0071/0001/59 2559 บิลเลี่ยม รับเบอร์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 ยืม
103
6910-004-0076/0001/60 2560 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
104
6910-004-0064/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม. ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
105
6910-004-0064/0002/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
106
6910-004-0041/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 8 พร้อมใช้
107
6910-004-0041/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 6 พร้อมใช้
108
6910-004-0012/0009/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 พร้อมใช้
109
6910-004-0012/0010/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 พร้อมใช้
110
6910-004-0043/0003/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
111
6910-004-0043/0004/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
112
6910-004-0043/0005/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
113
6910-004-0043/0006/61 2561 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
114
6910-004-0073/0002/61 2561 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
115
6910-004-0016/0005/47 2547 ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
116
6910-004-0029/0002/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
117
6910-004-0029/0003/62 2562 โฟร์ดี อี.เอ็ม ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
118
6910-004-0078/0001/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
119
6910-004-0078/0002/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
120
6910-004-0003/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 4 พร้อมใช้
121
6910-004-0003/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 3 พร้อมใช้
122
6910-004-0015/0006/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
123
6910-004-0015/0007/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
124
6910-004-0012/0011/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 1 พร้อมใช้
125
6910-004-0012/0012/62 2562 อัพไรท์ ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
126
6910-004-0063/0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
127
6910-004-0062-0001/57 2557 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
128
6910-004-0035/0001/54 2554 - ศูนย์แพทย์ Clinical skill room 0 พร้อมใช้
129
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
130
6910-004-0026/0001/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
131
6910-004-0026/0002/49 2549 ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
132
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
133
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
134
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
135
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
136
6910-004-0019/1/45 2545 - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
137
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
138
- - - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 ชำรุด
139
6910-004-0031/0001/49 2549 โฟร์ดี อี.เอ็ม สูติ-นรีเวชกรรม ห้องหัตถการ ชั้น 5 ตึกนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
140
6910-004-0013/1/43 2545 - สูติ-นรีเวชกรรม ห้องถ่ายเอกสารศูนย์แพทย์ฯ 10 ชำรุด
141
6910-004-0068/001/59 2559 Cammacc human Skeleton, life ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 พร้อมใช้
142
- - - ออร์โธปิดิกส์ สำนักงานกลุ่มงานออร์โธ 0 ชำรุด
143
6910-004-0008/0002/49 2549 อายุรกรรม สำนักงานกลุ่มงานอายุรกรรม 0 ชำรุด
144
6910-004-0037/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
145
6910-004-0037/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
146
6910-004-0037/0004/54(1) 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
147
6910-004-0036/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
148
6910-004-0035/0002/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
149
6910-004-0035/0003/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
150
6910-004-0036/0004/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 4 ยืม
151
6910-004-0009/0007/58 2558 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 16 ยืม
152
6910-004-0064/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 4 ยืม
153
6910-004-0065/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
154
6910-004-0066/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 0 พร้อมใช้
155
6910-004-0067/0001/58 2558 ** หาหุ่นไม่พบ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 1 ยืม
156
6910-004-0038/0001/54 2554 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 4 ยืม
157
6910-004-0077/0001/60 2560 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้องเรียน 1 ชั้น 1 อาคารนวมินทร์ 12 ยืม
158
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
159
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
160
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
161
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
162
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
163
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
164
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
165
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
166
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
167
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ห้อง 730 ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ศูนย์ ACLS) 0 พร้อมใช้
168
6910-004-0019/1/45 2545 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
169
6910-004-0019/1/44 2544 โฟร์ดี อี.เอ็ม โสต ศอ นาสิกวิทยา OPD ENT 0 พร้อมใช้
ลำดับ รายการ เลขครุภัณฑ์ ปีที่ซื้อ ซื้อจากบริษัท กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ สภาพหุ่น